Projekti

Karjeras izglītības programmas īstenošana Jūrmalas vispārizglītojošās skolās

Projekta īstenošanas laiks: 05.2015.- 12.2016.

Projekta ietvaros tiek īstenotas karjeras nodarbības 7. līdz 12. klases izglītojamiem, nodrošinot grupu un individuālas karjeras nodarbības un konsultācijas, kuru laikā skolēniem piedāvā iespēju apzināt savas intereses, noteikt spējas un izveidot iespējamo karjeras veidošanas scenāriju, viņi iepazīstas ar profesiju daudzveidību, izglītības iespējām, darba attiecību normatīvo regulējumu. Paredzētas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, vizītes organizācijās un uzņēmumos, kā arī notiek gatavošanās darba intervijām.

Iet atpakaļ