Projekti

Digitālā rokasgrāmata - profesiju ceļvedis

Nodibinājums "Fonds - Jūrmala cilvēkam" sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi īstenojis projektu digitālās rokasgrāmatas - ceļveža karjeras izglītībā izstrādei. Digitālā rokasgrāmata ar virtuālās tūres palīdzību sniedz iespēju Jūrmalas vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem iepazīt 69 profesiju darba vidi 12 Jūrmalas dažādu nozaru uzņēmumos. Rokasgrāmata interaktīvā veidā iepazīstina ar konkrētas profesijas darbinieka darba apstākļiem, pienākumiem, veicamo darbu aprakstu un nepieciešamajām kompetencēm šo darbu kvalitatīvai izpildei.

Digitālā rokasgrāmata – profesiju ceļvedis veidota ar mērķi samazināt to jauniešu skaitu, kuri pēc vispārējās izglītības ieguves nevar pieņemt lēmumu, kā tālāk attīstīt savu karjeru vai nezina, kādas profesijas darbinieki tiek nodarbināti Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā esošajos uzņēmumos. Projekta ietvaros apzinātas Jūrmalas pilsētas uzņēmumos nodarbinātās profesijas, sadalot tās profesiju jomās un izveidots shematisks pārskats par pilsētai raksturīgākām profesijām. Sadarbībā ar uzņēmumiem, kuri nodarbina Jūrmalai raksturīgo profesiju darbiniekus, noteikti profesijas  darba vides un pienākumu atspoguļošanai atbilstošākie virtuālie rīki - virtuālā karte, video intervija, teksta informācija.12 uzņēmumiem izstrādāts virtuālā ceļveža saturiskais ietvars un tekstuālā daļa par katru uzņēmumu un tajā nodarbināto profesijām.

Ar digitālo rokasgrāmatu var iepazīties šeit: http://jurmala.mmp.lv/

Iet atpakaļ