Projekti

Bulduru evaņģēliski luteriskās baznīcas ūdensvadu un kanalizācijas izbūve un tualetes atjaunošana, pielāgojot to cilvēkiem ar invaliditāti

Nodibinājums "Fonds - Jūrmala cilvēkam" sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un LELB Bulduru draudzi veicis Bulduru evaņģēliski luteriskās baznīcas ūdensvada un kanalizācijas tīkla pievadu izbūvi un tualetes atjaunošanu, pielāgojot to cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī nodrošinot ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanu Jūrmalas pilsētas tīkliem. LELB Bulduru draudzes vadība atzinīgi vērtē paveikto un pateicas par to, ka vairāk kā 120 gadus vecajai Bulduru baznīcai beidzot ir pieejama centralizētā ūdens apgāde.

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansētā iniciatīvas projekta publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai ietvaros paveikto darbu rezultātā baznīca ieguvusi gan baznīcas ēkas labai saglabāšanai nepieciešamo inženiertehnisko aprūpi, gan mūsdienu prasībām atbilstošas ēkas sanitāro vidi. Uzlabota arī baznīcas pieejamība un iespēja visām iedzīvotāju grupām piedalīties Bulduru draudzes darbā un pasākumos. Nodrošinātā Bulduru baznīcas vides pieejamība pavērs arī iespēju šo kultūrvēsturisko objektu iekļaut Latvijas tūrisma maršrutu kartē, sekmējot lielāku interesentu piesaisti Jūrmalas pilsētai.

Iet atpakaļ