Projekti

Aktuālie projekti

Fonds-Jūrmala cilvēkam veicina, finansē un realizē iniciatīvas un projektus, kas saistīti ar vides pieejamības uzlabošanu, individuālo tehnisko palīglīdzekļu iegūšanu invalīdiem, sporta un kultūras aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti un cita veida vienlīdzību veicinošas aktivitātes.

Digitālā rokasgrāmata - profesiju ceļvedis

Nodibinājums "Fonds - Jūrmala cilvēkam" sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi īstenojis projektu digitālās rokasgrāmatas - ceļveža karjeras izglītībā izstrādei. Digitālā rokasgrāmata ar virtuālās tūres palīdzību sniedz iespēju Jūrmalas vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem iepazīt 69 profesiju darba vidi 12 Jūrmalas dažādu nozaru uzņēmumos. Rokasgrāmata interaktīvā veidā iepazīstina ar konkrētas profesijas darbinieka darba apstākļiem, pienākumiem, veicamo darbu aprakstu un nepieciešamajām kompetencēm šo darbu kvalitatīvai izpildei.

Lasīt tālāk...

 

Īstenotie projekti

Grāmata "Karjeras izglītības programma 1.–12. klasei"

Grāmata „Karjeras izglītības programma 1. – 12. klasei” ir praktiski izmantojams mācību metodiskais līdzeklis, ar kura palīdzību var attīstīt skolēnu karjeras prasmes, tai skaitā, lēmumu pieņemšanas prasmi, sākot jau no sākumskolas pirmajām klasēm.

Lasīt tālāk...

Bulduru evaņģēliski luteriskās baznīcas ūdensvadu un kanalizācijas izbūve un tualetes atjaunošana, pielāgojot to cilvēkiem ar invaliditāti

Nodibinājums "Fonds - Jūrmala cilvēkam" sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un LELB Bulduru draudzi veicis Bulduru evaņģēliski luteriskās baznīcas ūdensvada un kanalizācijas tīkla pievadu izbūvi un tualetes atjaunošanu, pielāgojot to cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī nodrošinot ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanu Jūrmalas pilsētas tīkliem. LELB Bulduru draudzes vadība atzinīgi vērtē paveikto un pateicas par to, ka vairāk kā 120 gadus vecajai Bulduru baznīcai beidzot ir pieejama centralizētā ūdens apgāde.

Lasīt tālāk...

Vajadzības, Iespējas, Zināšanas

Ar Vācijas partneru palīdzību uzsākts projekts palīglīdzekļu iegādei - “Vajadzības, Iespējas, Zināšanas” bērniem un jauniešiem ar invaliditāti vai veselības traucējumiem Jūrmalā.

Lasīt tālāk...

Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās

Projekta mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu un sociālās nevienlīdzības mazināšanu, attīstot pieejamu vidi Latvijā. Uzlabot sociālos pamatpakalpojumus, un veicināt sociālo iekļaušanos sabiedrībā personām ar pārvietošanās grūtībām.

Lasīt tālāk...