Kontakti

Sazinieties ar mums!

Kontakti un rekvizīti

fonds@fondsjc.lv

Nodibinājums „Fonds-Jūrmala cilvēkam”

Jelgavas iela 8, Jūrmala, LV-2010

Reģ.Nr. 40008209207
AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Norēķinu konts: LV69UNLA0050020800968