Sociālās integrācijas valsts aģentūras jubilejas pasākums

- admins (komentāri: 0)

15.06.2017. Fonda valdes priekšsēdētāja Regīna Simsone piedalās Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) sociālās rehabilitācijas 30 gadu  un profesionālās rehabilitācijas 25 gadu jubilejas pasākumā, stāstot par pašas veidotās, ilglaicīgi vadītās un veiksmīgi attīstītās iestādes vēsturi.

Sociālā rehabilitācija 1969 - 2004

Ielūkojoties vēstures krājumos, atrodamas liecības, ka tālajā 1969.gada 1.decembrī LPSR Ministru Padome uzdeva Jūrmalas pilsētas Izpildu komitejai piešķirt zemes gabalu Jūrmalā, pensionāru pansionāta – sanatorijas celtniecībai.

Pēc divarpus gadiem – 1972.gada 19.jūnijā - Jūrmalas pilsētas Izpildkomiteja bija lēmusi par piemērotu vietu un piešķīra Sociālās nodrošināšanas ministrijai zemes gabalu Jaundubultos, Dubultu prospektā 71 -  kvartālā, ko ieskauj Aiviekstes iela, Dubultu prospekts, Līgatnes iela un kāpu zona. Vecās apbūves nojaukšana un pansionāta  - sanatorijas celtniecība sākās 1981.gada aprīlī, un tos vadīja celtniecības direktore Lidija Marčenko.

Pēc pieciem gadiem – 1986.gada pavasarī, ekspluatācijā tika nodota pansionāta – sanatorijas ēkas pirmā kārta. Tas bija 5 stāvu guļamkorpuss ar 150 guļamvietām un divstāvu sabiedriskais korpuss ar savienotu pāreju.

Savukārt jau pēc trīs gadiem (1989.gada aprīlī) ekspluatācijā tika nodota arī ēkas otrā kārta - 5 stāvu medicīniskais  guļamkorpuss ar 100 vietām ar pāreju, kas savienota ar centrālo korpusu, divstāvu administratīvo korpusu un 1 stāva saimniecības ēku.

1986.gada 3. martā tika dibināts valsts uzņēmums “Veselības centrs “Jaundubulti””.  Uzņēmums nodrošināja valsts finansētos sociālos rehabilitācijas pakalpojumus – ārstnieciskās vannas, dušas un fizikālās terapijas procedūras.

1991.gadā uzņēmumam tika pievienotas telpas – kotedžas Dubultu prospektā 59. 2003.gadā tika pārtraukts valsts finansējums Veselības centra darbībai. Tikai mainoties valdībai, pēc ministres Dagnijas Staķes iniciatīvas 2004.gadā, Veselības centrs SIVA paspārnē varēja turpināt iepriekšējo uzdevumu – sociālo rehabilitāciju personām ar funkcionāliem traucējumiem.

No 1986.gada līdz 2004.gadam Veselības centra “Jaundubulti” darbību un attīstību nodrošināja direktors Jānis Slapiņš.

Profesionālā rehabilitācija 1991 - 2004

Ilgus gadu Latvijā pastāvēja sistēma – vienkāršāk ir cilvēkam ar invaliditāti ierakstīt dokumentos – „darba nespējīgs”. Tādā veidā, pamatojoties uz likumdošanu, tika aizliegts cilvēkam būt derīgam sev, ģimenei un valstij.

1991.gadā pēc Vācijas Darba un sociālās nodrošināšanas ministrijas iniciatīvas un Regīnas Simsones vadībā, kas strādāja Latvijas Republikas Sociālās nodrošināšanas ministrijā, tika izstrādāta koncepcija par personu ar invaliditāti apmācību un pārkvalifikācijas centra izveidi Latvijā.

1991.gadā Latvijas Republikas Ministru padome pieņēma lēmumu Nr.252 par Republikas rehabilitācijas centra izveidi, kā vadība tika uzticēta Regīnai Simsonei.

1992.gada jūnijā Vācijas un Latvijas Republikas Labklājības ministri parakstīja līgumu par palīdzību paraugveida profesionālās rehabilitācijas centra izveidei Latvijā. Tas bija pirmais Vācijas tehniskās palīdzības projekts Latvijā. Līgums garantēja 3 miljonus DM ieguldījuma, finansiāli atbalstot Latvijas speciālistu apmācību Latvijā un Vācijā un izglītības programmu nodrošināšanu ar nepieciešamajām iekārtām, ierīcēm un mācību līdzekļiem.

1992.gadā centra pirmie skolotāji ieradās Hamburgas BFW (Das  Berufsförderungswerk Hamburg), lai iegūtu vajadzīgās zināšanas invalīdu profesionālās rehabilitācijas nodrošināšanā, t.i. profesionālās izglītības iegūšanu paralēli nodrošinot ārsta, psihologa, sociālā pedagoga atbalstu.

1992.gada septembrī kopā ar Vācijas kolēģiem Ķemeros tika uzsākta pirmo četrdesmit cilvēku apmācība divās profesijās - rūpniecības komercdarbinieks un elektronisko iekārtu tehniķis, elektrotehnikas montētājs.

Centrs Jūrmalā tika izveidots atbilstoši Vācijas profesionālās apmācības un pārkvalifikācijas centra modelim, bet kopā ar Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijas speciālistiem. Vācijas mācību programmas tika pielāgotas tā brīža  Latvijas apstākļiem un situācijai darba tirgū.

Jau 1992. gadā tika izveidota un mācību procesā iesaistīta „Mācību firma”, kura tika iekļauta Vācijas „Mācību firmu” tīklā un reāli sadarbojās ar līdzīgu centru “Mācību firmu” audzēkņiem Vācijā.

Nākošās mācību programmas tika izstrādātas tādas, kuras netika vēl īstenotas Latvijā un pēc kvalifikācijas iegūšanas 75 – 100 % absolventu iesaistījās darba tirgū. Republikas rehabilitācijas centrs bija pirmais Latvijā, kurā mācību klases tika aprīkotas ar datoriem un jaunākajām iekārtām.

Centra uzdevums – dot iespēju  cilvēkam ar invaliditāti iegūt labu izglītību, ar  atšķirīgu un netradicionālu apmācības metožu palīdzību sasniegt tādu rezultātu, kas  būtu labāks kā citās profesionālajās izglītības iestādēs un pavērtu lielākas iespējas jaunajam speciālistam kļūt konkurētspējīgam atvērtajā darba tirgū. Visas izglītības programmas tika akreditētas un absolventiem izsniegts valsts diploms.

Vācijas pieredze liecina, lai apgūtu mācību programmu un sasniegtu labu rezultātu jābūt zinošiem skolotājiem ar trīs īpašībām: profesionalitāti savā nozarē, atbilstošu pedagoģisko pieeju un spēju strādāt ar cilvēkiem ar invaliditāti.

Nepieciešami arī labi speciālisti: psihologi un  sociālie pedagogi, kuri palīdz audzēknim – invalīdam pēc avārijas, nelaimes gadījumiem, saslimšanām iejusties gan centra audzēkņu kolektīvā, gan praksē, gan darbā un sabiedrībā, t.i. palīdzēt rast ticību un  pārliecību audzēknim, ka beidzot apmācības viņam būs darbs, ko spēs strādāt un, ka sabiedrība viņu pieņems.

Lai iegūtu labāku rezultātu 1995.gadā tika pilnveidots profesionālās piemērotības kurss, kur cilvēki ar invaliditāti nevis divās dienās, bet divās nedēļās kopā ar ārstu, psihologu, skolotāju veica uzdevumus, lai saprastu - ko gribētu, ko spētu mācīties un  ko drīkstētu veselības stāvokļa dēļ.

1995.gadā Ķemeru telpu nepietiekamības un lielāka mācību pieprasījuma dēļ tika uzsākta plašāku, līdz šim neizmantotu telpu meklēšana Jūrmalā. Tika izraudzīts nepabeigtais objekts Slokas ielā 68 un tajā uzsākti celtniecības darbi, pielāgojot to mācību telpu un internāta vajadzībām. Tā rezultātā radās iespēja paplašināt izglītības programmu piedāvājumu, palielināt dienesta viesnīcas vietu skaitu.

1995.gadā centrs, pirmais Latvijā, ar Zviedrijas un Vācijas palīdzību uzsāka cilvēku ar invaliditāti auto vadīšanas apmācību un auto pielāgošanu. Tas pavēra jaunas iespējas daudziem cilvēkiem, kuriem līdz tam vadīt automašīnu bija aizliegts.

1995.gadā maijā centra jauno telpu atklāšanā piedalījās Vācijas Federatīvās Republikas darba un sociālās nodrošināšanas ministrs Dr. N. Blūms un Latvijas Republikas labklājības ministrs A.Bērziņš.

1999.gadā centrs iesaistās IZM īstenotajā ES PHARE programmā „Biznesa izglītība Latvijā” un uzsāk koledžas – pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu izstrādi un īstenošanu.

No 1999.gada līdz 2001.gadam tika rekonstruētas telpas Slokas ielā 61. Telpu daudzums, nodrošinājums ar datoriem un iekārtām ļāva apmācīt 500 cilvēkus ar invaliditāti (valsts pasūtījums) un 200 Jūrmalas jauniešus, kuri bija ieguvuši pamata izglītību, gan dienas, gan tālmācības grupās.

2001.gadā sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi Ķemeros tiek atklāts Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem.

2002.gadā  centra nosaukums „Republikas rehabilitācijas centrs”  tika mainīts uz „Koledža RRC”.

2004.gadā telpu trūkums dienesta viesnīcā un ārstniecisko pakalpojumu ierobežotā saņemšana bija iemesls divu iestāžu – „Koledža RRC” un “Valsts veselības centra „Jaundubulti”” apvienošanai vienā iestādē ar nosaukumu „Sociālās integrācijas valsts aģentūra” (iepriekšējais nosaukums “Sociālās integrācijas centrs”).

2004.gadā apvienojot Koledžu RRC un Veselības centru “Jaundubulti” Labklājības ministrija izveido Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA), saglabājot tos pašus uzdevumus: sociālo rehabilitāciju cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un profesionālo rehabilitāciju cilvēkiem ar invaliditāti.

SIVA  2005 – 2012

2005 - 2007

SIVA radošā profesionāļu darba grupa uzrakstīja, pieteica un tika apstiprināts apjomīgs EQUAL projekts “Invalīdu nodarbinātības veicināšana” par kopējo finansējumu 2 miljoni latu apmērā. Projekta īstenošanā tika iesaistīti 11 nacionālie un 5 starptautiskie partneri. 2 gadu darbā:

 • tika radīta sistēma, lai Latvijā nodrošinātu rehabilitācijas pakalpojumu pēctecību, ieteiktas un panāktas izmaiņas likumdošanā,
 • izstrādātas metodikas izglītības iegūšanai cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem,
 • izveidotas 7 filiāles - atbalsta punkti Latvijas reģionos, lai nodrošinātu rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu tuvāk mājām,
 • izstrādāta un ieviesta runājoša lietojumprogramma  neredzīgajiem,
 • izveidota grāmata – profesiju katalogs cilvēka funkcionālo sistēmu noslodzes noteikšanai darba izpildes laikā 500 profesijām.
 • un citas aktivitātes.

2008 - 2012

Izstrādāti, pieteikti, apstiprināti un īstenoti projekti:

 • infrastruktūras sakārtošanai,
 • vides pieejamības nodrošināšanai un 
 • ēku rekonstrukciju projektu izstrādei un īstenošanai.

2009 - 2010

Veikta projekta izstrāde un rekonstrukcija korpusā Dubultu prospektā 71, nodrošinot ar jaunu aprīkojumu, iekārtām un mēbelēm, ieviesti jauni rehabilitācijas pakalpojumu veidi, nodrošināta korpusu savienošana ar pārejām, īstenoti labiekārtošanas darbi Dubultu prospektā 71.

2011 - 2012

Veikta ēku renovācija Slokas ielā 68 – ēkas siltināšana, logu, grīdas seguma, ventilācijas sistēmas nomaiņa, mācību virtuves un ēdnīcas paplašināšana.

ERAF projekta ietvaros Slokas ielā 61 izveidotas elektronikas mācību telpas, sporta zāle un mācību – praktisko nodarbību  telpa – veļas mazgātava, visas telpas nodrošinot ar jaunāko un modernāko iekārtojumu un ierīcēm.

KPFI projektu ietvaros veikta  dienesta viesnīcas – kotedžu renovācija un siltināšana Dubultu prospektā 59.

Otra KPFI projekta īstenošanas gaitā Dubultu prospektā 71 tika un uzstādīts saules kolektors siltā ūdens sagatavošanai.

Paveikto darbu rezultātā SIVA kļuvusi par modernāko un cilvēkiem ar invaliditāti pieejamāko vietu kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanā.

2008 - 2012 

Izstrādāti, pieteikti un īstenoti projekti profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā:

 • jaunu profesionālās izglītības programmu izstrādāšana un ieviešana,
 • profesionālās piemērotības noteikšanas programmas pilnveidošana,
 • izstrādātas koledžas un vidējās profesionālās izglītības programmas apmācībai pa moduļiem un tālmācības procesam,
 • izveidota videokonferenču un tālmācības sistēma “Moodle”, kas nodrošina skolotāju un izglītojamo komunikāciju un materiālu apmaiņu e-vidē.

Periodā no 2008. līdz 2012. gadam tika izstrādāti un īstenoti projekti vidēji 1,5 miljoni eiro apmērā no ES līdzekļiem gadā.

8 koledžas izglītības programmas akreditētas ārvalstu ekspertu komisijā. Jūrmalas profesionālajā vidusskolā izstrādātas un ieviestas programmas “Komerczinības” ar kvalifikāciju “Tirdzniecības zāles darbinieks” un  “Mājturība” ar kvalifikāciju “Veļas mazgātājs un gludinātājs”.

2012.gadā SIVA Koledža nodrošina 8 izglītības programmas, Jūrmalas profesionālajā vidusskolā tiek apgūtas 25 programmas - 12 divu līdz četru gadu mācību gadu programmas un 13 tālākizglītības programmas.

Papildus pamatuzdevumiem 2010.gadā SIVA uzsāka Nacionālo bruņoto spēku karavīru pēcmisijas rehabilitāciju un 2012.gadā - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas rindu koordinēšanu Latvijā.

No 1991.gada līdz 2012.gadam SIVA izveidošanu, darbību un izaugsmi nodrošināja direktore Regīna Simsone.

2013 - 2017

2013. gadā Jūrmalas profesionālās vidusskolas 12 izglītības programmas tika akreditētas līdz 2019.gadam. Tika izstrādātas un licencētas 2 jaunas izglītības programmas “Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” un “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas” ar kvalifikāciju “Palīgšuvējs”. 

Iet atpakaļ