Projekta partneru kopsapulce

- admins (komentāri: 0)

10.03.2015. projekta ietvaros notika “Projekta partneru darba grupas” sapulce projektā “Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās”, kurā piedalījās visi projektā iesaistītie partneri – “Fonds - Jūrmala cilvēkam”, “Pieejama Latvija”, kā arī Jūrmalas, Tukuma un Alūksnes pašvaldības. Tikšanās laikā tika pārrunāti projekta laikā paveiktie darbi un apspriesti atlasītie tūrisma objekti, kā arī plānots veikt objektu apskati sadarbībā ar ekspertiem, katrā pašvaldībā uz vietas. Tā pat tika pārrunāta plānotā pilotbraucienu un semināru norise, un pašvaldību pārstāvji tika iepazīstināti ar sagatavoto semināru materiālu pašvaldības tūrisma nozares pārstāvjiem.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas visām trim pašvaldībām kopā ir 48 997,42 eiro, no tām 44 097,68 eiro ir EEZ finansējums.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta identifikācijas Nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/041/055.

 

Šis projekts top ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

 

Iet atpakaļ