Jūrmalas skolēni tiekas ar profesionāļiem, lai iepazītu profesijas

- admins (komentāri: 0)

Vai iespējams iepazīt kādu profesiju septiņās minūtēs? Droši vien nē, taču intereses dzirkstele var uzšķilties. Tieši kā ar interaktīvu spēli, iesaistot vairāku nozaru profesionāļus, profesijas iepazīt piedāvā nodibinājuma “Fonds Jūrmala cilvēkam” dibinātā izglītības iestāde “Jūrmalas profesionālās tālākizglītības iestāde un konsultāciju centrs”, kas jau trešo gadu īsteno Karjeras izglītības programmu 7.-12. klasēm Jūrmalas pilsētas pašvaldības skolās. Pirmā tikšanās ar profesionāļiem vidusskolēniem notika 4.aprīlī Kauguru kultūras namā un Jūrmalas pilsētas muzejā.

Pirms pasākumu rīkošanas centra speciālisti aptaujāja skolēnus, noskaidrojot, ar kuru profesiju pārstāvjiem viņi vēlētos tikties. Pirmajā tikšanās reizē jauniešiem bija iespēja uzzināt dažādus faktus par profesiju tiekoties ar policista, glābēja, kuģa stūrmaņa, žurnālista, karavīra, jurista, programmētāja, organizācijas vadības profesionāļiem, tai skaitā Jūrmalas pilsētai tik svarīgās tūrisma jomas pārstāvjiem. Protams, skolēnu intereses ir dažādas un arī jautājumi un aktivitāte katrai jauniešu grupai atšķīrās, taču kopumā pasākumā valdīja ieinteresēta gaisotne, un atsauksmes bija pozitīvas gan no dalībnieku, gan uzaicināto profesionāļu puses. Liela bija desmito un vienpadsmito klašu audzēkņu interese par piedāvātajām profesijām, savukārt daļa 12. klašu skolēnu jau savu izvēli ir izdarījuši, tāpēc karjeras plānošanas pasākumā piedalījās mazākā skaitā.

Līdzīgu tikšanos Jūrmalas profesionālās tālākizglītības iestāde un konsultāciju centrs piedāvās pamatskolēniem 18. aprīlī, kad ar profesionāļiem tiksies 8. un 9. klašu audzēkņi.

Turpmāk iecerētas arī mācību ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem. Jau tuvākajā laikā skolēniem būs iespēja apmeklēt Eiropas Māju, lai vairāk iepazītu Eiropas komisijas, Eiropas Padomes darbu, ieplānotas ekskursijas arī uz vienu no vadošajiem IT uzņēmumiem - Exigen Services. Jūrmalas pilsētā plānotas mācību ekskursijas, piemēram uz uzņēmumu “Jūrmalas Mežaparki”, “Fenikss” un citiem.

Jūrmalas profesionālās tālākizglītības iestāde un konsultāciju centrs pateicas par sadarbību un atbalstu viesiem sadarbības partneriem un ieinteresētajām pusēm.

Iet atpakaļ