Izveidota struktūrvienība "Jūrmalas interešu izglītības iestāde"

- admins (komentāri: 0)

Ar Izglītības valsts kvalitātes dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta 2017.gada 7.februārā lēmumu reģistrēta nodibinājuma "Fonds - Jūrmala cilvēkam" struktūrvienība - Jūrmalas interešu izglītības iestāde.

Jūrmalas interešu izglītības iestāde ir Jūrmalas profesionālās tālākizglītības iestādes un konsultāciju centra funkciju, saistību, tiesību, kas saistītas ar izglītības programmu īstenošanu, pārņēmēja.

Iestādes darbības mērķis ir izglītojamo prasmju, spēju attīstīšana atbilstoši viņu vecumam, interesēm, individuālajām vajadzībām un vēlmēm neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

Iet atpakaļ