2014. gada septembrī fonds ir uzsācis projekta “Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” realizāciju!

- admins (komentāri: 0)

Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību, un nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības baudīt kultūru un apceļot dzimto zemi, Nodibinājums “Fonds-Jūrmala cilvēkam” 2014. gada septembrī ir uzsācis projekta “Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” (projekta ID. 2013.EEZ/PP/1/MEC/041/055) realizāciju. Projekta ietvaros tiks veikta pašvaldību tūrisma objektu uzlabošana un apkopošana vienotā maršrutā cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Projektā piedalās Alūksnes, Jūrmalas un Tukuma pašvaldības.

Projekta gaitā tiks veicināta ANO Konvencijā paredzētās tiesības cilvēkiem ar invaliditāti baudīt kultūru, tūrismu un piedalīties visās dzīves aktivitātēs. Projekta gaitā ne tikai tiks veikti uzlabojumi, bet arī apkopoti ieteikumi un secinājumi, ko iesniegs pašvaldībām, turpmāku uzlabojumu veikšanai, kā arī iesaistās organizācijas un personas ar pārvietošanās grūtībām (personas, kas piedalīsies pilotizmēģinājumos maršrutos) tiks iedrošinātas komunicēt ar pašvaldību un izteikt savu viedokli par vides pielāgošanu viņu vajadzībām. Papildus tiks mudināti arī privāta sektora pārstāvji uzlabot vides pieejamību, ar semināru starpniecību.

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Šis projekts top ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

 

Iet atpakaļ