Vienādas iespējas visiem!

"Fonds - Jūrmala cilvēkam" ir apvienojis pieredzējušus un zinošus speciālistus ar mērķi – veicināt sociālo vienlīdzību un radīt labvēlīgu vidi izglītības un kultūras dzīves baudīšanai visiem!

Fonds aktīvi darbojas gan pašvaldības, gan valsts līmenī, lai veicinātu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu iekļaušanu sabiedrībā. Galvenais fonda uzdevums ir veicināt jauno vecāku, senioru, cilvēku ar invaliditāti un citu mazaizsargāto sociālo grupu iespējas pilnvērtīgi mācīties, strādāt un pavadīt brīvo laiku. Lai veicinātu sociālo vienlīdzību, Fonds savu mērķu sasniegšanai ir uzstādījis šādus uzdevumus:

Finansēt un īstenot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas sociālajā sfērā:

  • Atbalstīt izglītības iespējas;
  • Atbalstīt individuālo tehnisko palīglīdzekļu iegūšanu, tai skaitā bērniem ar invaliditāti, sekmējot viņu mācības skolā;
  • Atbalstīt cilvēku ar invaliditāti sporta un kultūras aktivitātes;
  • Veicināt pieejamas infrastruktūras izveidi;
  • Izstrādāt un īstenot tālākizglītības un pilnveides programmas, kā arī organizēt seminārus, kursus, lekcijas, konferences un citus pasākumus.

Fonda darbības virzieni

Izglītība

"Jūrmalas interešu izglītības iestādē" strādā pieredzējuši profesionāļi un pedagogi. Izglītības iestāde rīko apmācības un konsultācijas gan jauniešiem un skolniekiem, gan pieaugušajiem.

Vienādas iespējas visiem

Fonds-Jūrmala cilvēkam veicina, finansē un realizē iniciatīvas un projektus, kas saistīti ar vides pieejamības uzlabošanu, individuālo tehnisko palīglīdzekļu iegūšanu un cita veida vienlīdzību veicinošas aktivitātes.

Jaunumi