Projekti

Inovatīvas metodes ieviešama personu ar psihiskās veselības traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanā

Ar Vācijas partneru palīdzību uzsākts projekts palīglīdzekļu iegādei - “Vajadzības, Iespējas, Zināšanas” bērniem un jauniešiem ar invaliditāti vai veselības traucējumiem Jūrmalā. Programmas mērķis ir sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem ar invaliditāti vai veselības traucējumiem, kas mācās Jūrmalas skolās. Jaunās programmas ietvaros tiks veicināta šo bērnu iekļaušanās vispārizglītojošās mācību iestādēs, sniegtas papildus iespējas mācību procesa pieejamības nodrošināšanā, kā arī apzināti  jauni inovatīvi tehniskie risinājumi mācību procesa uzlabošanai.

Pieteikumus sūtīt uz epastu fonds@fondsjc.lv, vai pa pastu:

Nodibinājums „Fonds-Jūrmala cilvēkam”
Jelgavas iela 8, Jūrmala, LV-2010

Go back