Projekti

Inovatīvi pasākumi cittautiešu integrācijai sabiedrībā

Projekta īstenošanas laiks: 13.05.2015.-31.12.2015

Projekta mērķis ir veicināt cittautības iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos darba tirgū un piederības izjūtu Latvijai, uzlabojot cittautiešu zināšanas par viņiem pieejamām izglītības un karjeras iespējām Latvijā, sniedzot individuālas karjeras konsultācijas un informāciju par latviešu valodas kursiem.

Go back