Projekti

Inovatīvas metodes ieviešama personu ar psihiskās veselības traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanā

Projekta īstenošanas laiks: 13.05.2015.-31.12.2015

Projekta mērķis ir mazināt cilvēku ar psihiskās veselības traucējumiem sociālās atstumtības riskus. Nodrošināt ar atbalsta pasākumiem dzīves kvalitātes uzlabošanai, risinot nodarbinātības un socializēšanās jautājumus.

Rezultātā projektā iesaistītās personas ar psihiskās veselības traucējumiem saņems informāciju par nodarbinātības iespējām, nepieciešamajām prasībām sekmīgai integrācijai darba tirgū. Dalībnieki saņems sociālā darbinieka, psihologa un psihiatra atbalstu personas sekmīgai līdzdalībai savas dzīves kvalitātes uzlabošanā. Dalībnieki būs apguvuši un uzlabojuši komunikatīvās prasmes un guvuši informāciju par to, kā sekmīgāk atpazīt savu reaģēšanas veidu problēmsituāciju risināšanā, tajā skaitā, individuālos saskarsmes šķēršļus.

Go back