Turpinās tūrisma objektu apkopošana!

- admins (komentāri: 0)

Nodibinājums “Fonds-Jūrmala cilvēkam” informē, ka ir  veikta daļa tūrisma objektu apkopošana un vērtēšana projektā “Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās”. Šobrīd apkopoti un analizēti tūrisma objekti Alūksnes, Jūrmalas un Tukuma pašvaldībās, un notiek videi pieejamo objektu atlase un iespējamo tūrisma maršrutu izstrāde, kam sekos objektu testēšana dzīvē ar vietējo sabiedrisko organizāciju starpniecību, kā arī tiks rīkoti  bezmaksas semināri tūrisma nozares darbiniekiem konkrētajās pašvaldībās. Projekta noslēgumā būs izstrādāti tūrisma maršruti trīs Latvijas pašvaldībās, kas būs pieejami cilvēkiem ar dažādiem kustību traucējumiem, un projekta gaitā tiks uzlabot vides pieejamība konkrētajos maršrutos.

Kā iepriekš minēts, 2014. gada septembrī tika uzsākts projekts, kura mērķis ir mazināt sociālo nevienlīdzību, un nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības baudīt kultūru un apceļot dzimto zemi. Projekta gaitā ir uzsākta sadarbība ar Alūksnes, Jūrmalas un Tukuma pašvaldībām, kuru teritorijās tiks uzlabota pieeja pašvaldību tūrisma un kultūras infrastruktūrai.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas visām trim pašvaldībām kopā ir 48 997,42 eiro, no tām 44 097,68 eiro ir EEZ finansējums.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta identifikācijas Nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/041/055.

 

Šis projekts top ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

 

Go back