Atklāta atbalsta programma bērniem un jauniešiem ar invaliditāti vai veselības traucējumiem Jūrmalā

- admins (komentāri: 0)

Fonds – Jūrmala Cilvēkam – 3.decembrī – Starptautiskajā dienā cilvēkiem ar invaliditāti - ir sācis jaunu atbalsta programmu - “Vajadzības, Iespējas, Zināšanas”, kuras mērķis ir sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem ar invaliditāti vai veselības traucējumiem, kas mācās Jūrmalas skolās. Jaunās programmas ietvaros tiks veicināta šo bērnu iekļaušanās vispārizglītojošās mācību iestādēs, sniegtas papildus iespējas mācību procesa pieejamības nodrošināšanā, kā arī apzināti  jauni inovatīvi tehniskie risinājumi mācību procesa uzlabošanai.

Kad pagājušajā gadā tika izveidots Fonds – Jūrmala Cilvēkam – kā savu svarīgāko mērķi mēs redzējām nepieciešamību veicināt cilvēku ar invaliditāti, senioru un citu mazaizsargāto sociālo grupu iespējas pilnvērtīgi mācīties, strādāt un pavadīt brīvo laiku mūsu pilsētā.

Vairāki Fonda darbi šajā laikā ir uzsākti, daži jau padarīti – Jaunieši visās Jūrmalas skolās ar Fonda iesaisti apguvuši karjeras izglītību.

Piesaistot līdzekļus Sabiedrības Integrācijas fonda projektā – tagad īpaši tiks domāts par pieejamas vides un pakalpojumu attīstību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem ar invaliditāti.

Šodien – Starptautiskajā dienā Cilvēkiem ar invaliditāti Fonds „Jūrmala cilvēkam” uzsāk jaunu iniciatīvu – atbalsta programmu bērniem un jauniešiem ar invaliditāti vai hroniskām slimībām, lai iegādātos palīglīdzekļus, kas uzlabotu vai atvieglotu viņu mācības Jūrmalas skolās. Ziedojumu šīs programmas īstenošanai snieguši partneri no Vācijas.

Ikviena Jūrmalas skola līdz 15. janvārim, aizpildot vienkāršu pieteikuma anketu, varēs piedalīties konkursā, lai iegūtu atbalstu tieši savas skolas skolēnam.

Nolikumu un pieteikumu var atrast šeit.

Go back