Atbalstītājiem

Atbalstītājiem

Lai sekmīgi realizētu fonda mērķus, priecāsimies par Jūsu palīdzību un atbalstu gan kā ziedotājiem, gan kā partneriem kopīgos projektos un labajos darbos!

Ziedojumiem*

*Veicot ziedojumu norādiet “Ziedojums” un ziedojuma mērķi

Nodibinājums „Fonds-Jūrmala cilvēkam”

Jelgavas iela 8, Jūrmala, LV-2010
Reģ.Nr. 40008209207
AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Norēķinu konts: LV69UNLA0050020800968